Turizem Cerklje

Cerkljanska 10ka 2019 21.09.2019. 09:00 21.09.2019. 13:00 Več...

Končan 102 prijavljeni, 0 plačani, 102 Dodeljene štartne številke, 93 - FIN 9 - DNS

Tekma :: 3 :: Organizator :: Turizem Cerklje

Turizem Cerklje

Tek na 10 km (16 let in starejši) 21.09.2019. 10:00 21.09.2019. 13:00 10 km Več...

Končana :: 54 prijavljeni, 54 Dodeljene štartne številke, 47 - FIN 7 - DNS

Prijavljeni tekmovalci Rezultati

Opis

Zavod za turizem Cerklje

Atletska šola Rožle Prezelj

 

RAZPIS ZA CERKLJANSKO 10KO

NA PRIREDITVI DAN ŠPORTA V CERKLJAH

 1. 9. 2019 ob 10. uri

 

 1. ŠTART IN CILJ TEKA

Na križišču Ulice Franceta Barleta, Ulice Andreja Vavkna in Kurirske poti v Cerkljah na Gorenjskem (pri avtobusni postaji).

 

 1. KATEGORIJE:

Kategorija                                                     Proga                                   Štart

do 6 let  (2013 in mlajši)                                500 m z vodičem                   9.00

7 do 8 let  (2012 - 2011)                                500 m z vodičem                   9.00

U12  (2010 - 2008)                                         3 km                                    9.20

U14  (2007 - 2006)                                         3 km                                    9.20

U16  (2005 - 2004)                                         3 km                                    9.20

U20 - 5 km  (2003 - 2000)                              5 km                                    10.00

20 do 35 let - 5 km  (1999 - 1984)                   5 km                                    10.00

36 do 55 let - 5 km  (1983 - 1964)                   5 km                                    10.00

nad 55 let - 5 km  (1963 in starejši)                  5 km                                    10.00

U20 - 10 km  (2003 - 2000)                             10 km                                   10.00

20 do 35 let - 10 km  (1999 - 1984)                 10 km                                   10.00

36 do 55 let - 10 km  (1983 - 1964)                 10 km                                   10.00

56 let in starejši - 10 km  (1963 in starejši)       10 km                                   10.00

 

(opomba: 10 km se teče 2x krog po 5 km)

 

 

 1. PRIJAVE

Predprijave na www.timing.si do 18. 9. 2019 (za otroke do 8 let prijave samo na dan tekmovanja). Prevzem štartnih številk na prizorišču tekmovanja od 8.00 do 9.30.

Prijave so možne tudi na dan tekmovanja od 8.00 do 9.30 na štartnem prostoru. V izogib gneči pri prijavah na dan tekme, priporočamo spletno predprijavo.

Vsak tekmovalec prejme štartno številko z merilnim čipom (otroci do 8 let brez čipa).

Štartnine ni!

 

 1. NAGRADE IN PODELITEV

Vsak tekmovalec prejme darilno vrečko.

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Absolutni zmagovalci na 3 km, 5 km in 10 km prejmejo pokale.

Vsi otroci do 10 let prejmejo simbolične medalje.

Razglasitev rezultatov bo potekala pred Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje (Krvavška cesta 4). Izvedena bo predvidoma ob 12. uri, oziroma pol ure po prihodu vseh tekmovalcev na cilj.

 

 1. INFORMACIJE

Zavod za turizem Cerklje, info@tourism-cerklje.si, 04 28 15 822, www.visitcerklje.si

 

 1. SPLOŠNE ODLOČBE

Proge potekajo po asfaltu in makadamu.

 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe tekmovanja in urnika. Vse morebitne spremembe bodo predhodno objavljene na spletni strani Zavoda za turizem Cerklje ali preko ozvočenja na samem tekmovanju.

 

Tekmovanje bo v vsakem vremenu.

 

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev pred, med in po tekmovanju.

 

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavi, resnični. Upošteval bo vsa navodila organizatorja. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. S prijavo se udeleženec strinja, da organizator dogodka uporabi osebne podatke za splošno administrativne objave povezane s sodelovanjem na tej prireditvi z namenom obdelave podatkov v okviru športnega tekmovanja (teka), pripravi štartnih in rezultatskih list ter obveščanja o teku in ostalih aktivnosti organizatorja. Soglaša, da lahko vse podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja  in na spletnih straneh prireditve, vključno s fotografijami udeleženca, video posnetki, intervjuji ipd. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do preklica pisne privolitve udeleženca.

 

Organizator bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni organizatorja, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu organizatorja, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Organizator ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava prijave ne bo možna.

 

Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Predpisi

1. S prijavo potrjujem resničnost podatkov, ki jih bom zapisal/-a v prijavi.

2. Izjavljam, da sem zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a.

3. Upošteval/-a bom vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost.

4. Potrjujem, da pristajam na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato do organizatorja ne bom uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

5. Soglašam, da lahko organizatorji prireditve objavijo moje podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od mene zahtevali kakršno koli povračilo.

6. Z udeležbo dovoljujem, da organizator moje navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave.

7. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakoni o varstvu osebnih podatkov.

8. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca.

9. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

Turizem Cerklje

Tek na 5 km (16 let in starejši) 21.09.2019. 10:00 21.09.2019. 13:00 5 km Več...

Končana :: 31 prijavljeni, 31 Dodeljene štartne številke, 30 - FIN 1 - DNS

Prijavljeni tekmovalci Rezultati

Opis

Zavod za turizem Cerklje

Atletska šola Rožle Prezelj

 

RAZPIS ZA CERKLJANSKO 10KO

NA PRIREDITVI DAN ŠPORTA V CERKLJAH

 1. 9. 2019 ob 10. uri

 

 1. ŠTART IN CILJ TEKA

Na križišču Ulice Franceta Barleta, Ulice Andreja Vavkna in Kurirske poti v Cerkljah na Gorenjskem (pri avtobusni postaji).

 

 1. KATEGORIJE:

Kategorija                                                     Proga                                   Štart

do 6 let  (2013 in mlajši)                                500 m z vodičem                   9.00

7 do 8 let  (2012 - 2011)                                500 m z vodičem                   9.00

U12  (2010 - 2008)                                         3 km                                    9.20

U14  (2007 - 2006)                                         3 km                                    9.20

U16  (2005 - 2004)                                         3 km                                    9.20

U20 - 5 km  (2003 - 2000)                              5 km                                    10.00

20 do 35 let - 5 km  (1999 - 1984)                   5 km                                    10.00

36 do 55 let - 5 km  (1983 - 1964)                   5 km                                    10.00

nad 55 let - 5 km  (1963 in starejši)                  5 km                                    10.00

U20 - 10 km  (2003 - 2000)                             10 km                                   10.00

20 do 35 let - 10 km  (1999 - 1984)                 10 km                                   10.00

36 do 55 let - 10 km  (1983 - 1964)                 10 km                                   10.00

56 let in starejši - 10 km  (1963 in starejši)       10 km                                   10.00

 

(opomba: 10 km se teče 2x krog po 5 km)

 

 

 1. PRIJAVE

Predprijave na www.timing.si do 18. 9. 2019 (za otroke do 8 let prijave samo na dan tekmovanja). Prevzem štartnih številk na prizorišču tekmovanja od 8.00 do 9.30.

Prijave so možne tudi na dan tekmovanja od 8.00 do 9.30 na štartnem prostoru. V izogib gneči pri prijavah na dan tekme, priporočamo spletno predprijavo.

Vsak tekmovalec prejme štartno številko z merilnim čipom (otroci do 8 let brez čipa).

Štartnine ni!

 

 1. NAGRADE IN PODELITEV

Vsak tekmovalec prejme darilno vrečko.

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Absolutni zmagovalci na 3 km, 5 km in 10 km prejmejo pokale.

Vsi otroci do 10 let prejmejo simbolične medalje.

Razglasitev rezultatov bo potekala pred Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje (Krvavška cesta 4). Izvedena bo predvidoma ob 12. uri, oziroma pol ure po prihodu vseh tekmovalcev na cilj.

 

 1. INFORMACIJE

Zavod za turizem Cerklje, info@tourism-cerklje.si, 04 28 15 822, www.visitcerklje.si

 

 1. SPLOŠNE ODLOČBE

Proge potekajo po asfaltu in makadamu.

 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe tekmovanja in urnika. Vse morebitne spremembe bodo predhodno objavljene na spletni strani Zavoda za turizem Cerklje ali preko ozvočenja na samem tekmovanju.

 

Tekmovanje bo v vsakem vremenu.

 

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev pred, med in po tekmovanju.

 

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavi, resnični. Upošteval bo vsa navodila organizatorja. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. S prijavo se udeleženec strinja, da organizator dogodka uporabi osebne podatke za splošno administrativne objave povezane s sodelovanjem na tej prireditvi z namenom obdelave podatkov v okviru športnega tekmovanja (teka), pripravi štartnih in rezultatskih list ter obveščanja o teku in ostalih aktivnosti organizatorja. Soglaša, da lahko vse podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja  in na spletnih straneh prireditve, vključno s fotografijami udeleženca, video posnetki, intervjuji ipd. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do preklica pisne privolitve udeleženca.

 

Organizator bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni organizatorja, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu organizatorja, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Organizator ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava prijave ne bo možna.

 

Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Predpisi

1. S prijavo potrjujem resničnost podatkov, ki jih bom zapisal/-a v prijavi.

2. Izjavljam, da sem zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a.

3. Upošteval/-a bom vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost.

4. Potrjujem, da pristajam na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato do organizatorja ne bom uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

5. Soglašam, da lahko organizatorji prireditve objavijo moje podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od mene zahtevali kakršno koli povračilo.

6. Z udeležbo dovoljujem, da organizator moje navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave.

7. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakoni o varstvu osebnih podatkov.

8. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca.

9. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

Turizem Cerklje

Tek na 3 km (9 do 15 let) 21.09.2019. 09:20 21.09.2019. 13:00 3 km Več...

Končana :: 17 prijavljeni, 17 Dodeljene štartne številke, 16 - FIN 1 - DNS

Prijavljeni tekmovalci Rezultati

Opis

Zavod za turizem Cerklje

Atletska šola Rožle Prezelj

 

RAZPIS ZA CERKLJANSKO 10KO

NA PRIREDITVI DAN ŠPORTA V CERKLJAH

 1. 9. 2019 ob 10. uri

 

 1. ŠTART IN CILJ TEKA

Na križišču Ulice Franceta Barleta, Ulice Andreja Vavkna in Kurirske poti v Cerkljah na Gorenjskem (pri avtobusni postaji).

 

 1. KATEGORIJE:

Kategorija                                                     Proga                                   Štart

do 6 let  (2013 in mlajši)                                500 m z vodičem                   9.00

7 do 8 let  (2012 - 2011)                                500 m z vodičem                   9.00

U12  (2010 - 2008)                                         3 km                                    9.20

U14  (2007 - 2006)                                         3 km                                    9.20

U16  (2005 - 2004)                                         3 km                                    9.20

U20 - 5 km  (2003 - 2000)                              5 km                                    10.00

20 do 35 let - 5 km  (1999 - 1984)                   5 km                                    10.00

36 do 55 let - 5 km  (1983 - 1964)                   5 km                                    10.00

nad 55 let - 5 km  (1963 in starejši)                  5 km                                    10.00

U20 - 10 km  (2003 - 2000)                             10 km                                   10.00

20 do 35 let - 10 km  (1999 - 1984)                 10 km                                   10.00

36 do 55 let - 10 km  (1983 - 1964)                 10 km                                   10.00

56 let in starejši - 10 km  (1963 in starejši)       10 km                                   10.00

 

(opomba: 10 km se teče 2x krog po 5 km)

 

 

 1. PRIJAVE

Predprijave na www.timing.si do 18. 9. 2019 (za otroke do 8 let prijave samo na dan tekmovanja). Prevzem štartnih številk na prizorišču tekmovanja od 8.00 do 9.30.

Prijave so možne tudi na dan tekmovanja od 8.00 do 9.30 na štartnem prostoru. V izogib gneči pri prijavah na dan tekme, priporočamo spletno predprijavo.

Vsak tekmovalec prejme štartno številko z merilnim čipom (otroci do 8 let brez čipa).

Štartnine ni!

 

 1. NAGRADE IN PODELITEV

Vsak tekmovalec prejme darilno vrečko.

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Absolutni zmagovalci na 3 km, 5 km in 10 km prejmejo pokale.

Vsi otroci do 10 let prejmejo simbolične medalje.

Razglasitev rezultatov bo potekala pred Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje (Krvavška cesta 4). Izvedena bo predvidoma ob 12. uri, oziroma pol ure po prihodu vseh tekmovalcev na cilj.

 

 1. INFORMACIJE

Zavod za turizem Cerklje, info@tourism-cerklje.si, 04 28 15 822, www.visitcerklje.si

 

 1. SPLOŠNE ODLOČBE

Proge potekajo po asfaltu in makadamu.

 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe tekmovanja in urnika. Vse morebitne spremembe bodo predhodno objavljene na spletni strani Zavoda za turizem Cerklje ali preko ozvočenja na samem tekmovanju.

 

Tekmovanje bo v vsakem vremenu.

 

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev pred, med in po tekmovanju.

 

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavi, resnični. Upošteval bo vsa navodila organizatorja. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. S prijavo se udeleženec strinja, da organizator dogodka uporabi osebne podatke za splošno administrativne objave povezane s sodelovanjem na tej prireditvi z namenom obdelave podatkov v okviru športnega tekmovanja (teka), pripravi štartnih in rezultatskih list ter obveščanja o teku in ostalih aktivnosti organizatorja. Soglaša, da lahko vse podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja  in na spletnih straneh prireditve, vključno s fotografijami udeleženca, video posnetki, intervjuji ipd. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do preklica pisne privolitve udeleženca.

 

Organizator bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni organizatorja, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu organizatorja, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Organizator ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava prijave ne bo možna.

 

Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Predpisi

1. S prijavo potrjujem resničnost podatkov, ki jih bom zapisal/-a v prijavi.

2. Izjavljam, da sem zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a.

3. Upošteval/-a bom vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost.

4. Potrjujem, da pristajam na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato do organizatorja ne bom uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

5. Soglašam, da lahko organizatorji prireditve objavijo moje podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od mene zahtevali kakršno koli povračilo.

6. Z udeležbo dovoljujem, da organizator moje navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave.

7. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakoni o varstvu osebnih podatkov.

8. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca.

9. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).


Organizator

Turizem Cerklje

Turizem Cerklje

Plačilo in korekcija rezultatov dirke
 • Organizator Turizem Cerklje je odgovoren za točnost podatkov o tekmi, odpiranje in zapiranje prijav ter evidentiranje plačil.
 • Ta spletna stran nima dostopa do bančnega računa organizatorja, na katerega se nakazujejo prijavnine.
 • Splošna vprašanja v zvezi s prijavami ter druga vprašanja v zvezi s tekmo neposredno v zvezi s plačili in drugih naslovite neposredno na organizatorja Turizem Cerklje
 • Vprašanja v zvezi z delovanjem sistema ter vprašanja v zvezi z rezultati tekme pošljite na naslov info@timingpoljane.si
Kontakt

Spletna stran: www.visitcerklje.si

Email: info@tourism-cerklje.si

Telefon: 04 28 15 822

Naslov: Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, SLO - Slovenia

Organizatorjevi linki