VD PETELINJE

36. Petelinjski tek 27.05.2023. 13:00 27.05.2023. 20:00 Več...

Končan 65 prijavljeni, 65 Dodeljene štartne številke, 64 - FIN 1 - DNS

Tekma :: 2 :: Organizator :: VD PETELINJE

VD PETELINJE

36. Petelinjski tek - 12,3 km 27.05.2023. 17:00 27.05.2023. 20:00 12.3 km Več...

Končana :: 35 prijavljeni, 35 Dodeljene štartne številke, 34 - FIN 1 - DNS

Prijavljeni tekmovalci Rezultati

Opis

KRAJ IN DATUM PRIREDITVE:
PETELINJE PRI PIVKI
SOBOTA, 27. maj 2023


ORGANIZATOR:
Vaško društvo Petelinje


RAZPORED:
17:00 START TEKMOVALNEGA TEKA na 12,3 km in Rekreacijskega teka na 4.2 km

STARTNINA:

tekmovalni tek na 12,3 km: 12 € (na dan tekmovanja 15 €)
rekracijski tek na 4,2 km: 7 € (na dan tekmovanja 10 €)

otroci brezplačno

Predprijave potekajo na spletni strani http://www.timing.si/slv, do srede 24.5.2023.

 

DODATNE INFORMACIJE:

www.petelinjskitek.si

info@petelinjskitek.si

Predpisi

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem opravil(a) zdravniški pregled. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost.

Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, organizatorja ne bom tožil(a) ali od njega zahteval(a) nadomestila.

Strinjam se, da Vaško društvo Petelinje kot organizator prireditve lahko uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) v ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz te prijavnice in rezultati tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato bilo potrebno moje posebno dovoljenje. Izjema so podrobni osebni podatki kot je naslov, izbira storitev na tekmi ipd.

Strinjam se, da se moj elektronski naslov uporablja za pošiljanje obvestil v zvezi s prireditvijo.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).

VD PETELINJE

36. Petelinjski tek - 4,2 km 27.05.2023. 17:00 27.05.2023. 20:00 4.2 km Več...

Končana :: 30 prijavljeni, 30 Dodeljene štartne številke, 30 - FIN

Prijavljeni tekmovalci Rezultati

Opis

KRAJ IN DATUM PRIREDITVE:
PETELINJE PRI PIVKI
SOBOTA, 27. maj 2023


ORGANIZATOR:
Vaško društvo Petelinje


RAZPORED:
17:00 START TEKMOVALNEGA TEKA na 12,3 km in Rekreacijskega teka na 4.2 km

STARTNINA:

tekmovalni tek na 12,3 km: 12 € (na dan tekmovanja 15 €)
rekracijski tek na 4,2 km: 7 € (na dan tekmovanja 10 €)

otroci brezplačno

Predprijave potekajo na spletni strani http://www.timing.si/slv, do srede 24.5.2023.

 

DODATNE INFORMACIJE:

www.petelinjskitek.si

info@petelinjskitek.si

Predpisi

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem opravil(a) zdravniški pregled. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost.

Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, organizatorja ne bom tožil(a) ali od njega zahteval(a) nadomestila.

Strinjam se, da Vaško društvo Petelinje kot organizator prireditve lahko uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) v ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz te prijavnice in rezultati tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato bilo potrebno moje posebno dovoljenje. Izjema so podrobni osebni podatki kot je naslov, izbira storitev na tekmi ipd.

Strinjam se, da se moj elektronski naslov uporablja za pošiljanje obvestil v zvezi s prireditvijo.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).


Organizator

VD PETELINJE

VAŠKO DRUŠTVO PETELINJE

Plačilo in korekcija rezultatov dirke
  • Organizator VD PETELINJE je odgovoren za točnost podatkov o tekmi, odpiranje in zapiranje prijav ter evidentiranje plačil.
  • Ta spletna stran nima dostopa do bančnega računa organizatorja, na katerega se nakazujejo prijavnine.
  • Splošna vprašanja v zvezi s prijavami ter druga vprašanja v zvezi s tekmo neposredno v zvezi s plačili in drugih naslovite neposredno na organizatorja VD PETELINJE
  • Vprašanja v zvezi z delovanjem sistema ter vprašanja v zvezi z rezultati tekme pošljite na naslov info@timingpoljane.si
Kontakt

Spletna stran: https://www.facebook.com/Va%C5%A1ko-dru%C5%A1tvo-Petelinje-109201235778850/

Email: vdpetelinje@gmail.com

Telefon: nepoznato

Naslov: nepoznato, Petelinje, SLO - Slovenia

Organizatorjevi linki